۸۸۹۱٧٤٤۹
سبد خرید
ورود اعضا
 
خانه
تلگرام
کارشناسی ارشد
دکتری
راه موفقیت در کنکور
کتابخانه الکترونیک
خانه روانشناسی
خدمات مشاوره
برنامه کلاسها
فرم خام
بسته های ـآموزشی کتاب
آزمونهای آزمایشی
کارگاه ها آموزشی

برنامه کلاسهای آمادگی آزمون دکتری 97 (ترم پاییز 96)

برنامه کلاسهای دوره دکتری97 مجموعه روانشناسی(بالینی،عمومی،سلامت) (کد2150) ترم پاییز دانشگاه سراسری  و آزاد

ضرایب

روز و ساعت برگزاری

نام کد

نام استاد

نام درس


4

پنج شنبه               17 - 14

A


دکتر سورانی

آمارو روش تحقیق

www.sourani.com
(انحصارا در ابن یمین)

سه شنبه              20 - 17

B

یک شنبه              17 - 14

C

4

پنج شنبه                11 - 8

A

دکتر  دریاافزون

روانشناسی رشد

سه شنبه                14 - 11

B


4

            جمعه                   14 - 11

A

دکتر   یعقوب نژاد

آسیب شناسی روانی

شنبه                    20 - 17

B

4

            جمعه                  17 - 14

A

دکتر سیفی

روانشناسی شخصیت

شنبه                    14 - 11

B

4

پنج شنبه             14 - 11

A

دکتر دریاافزون

نوروسایکولوژی

سه شنبه            17 - 14

B


1

  جمعه                11-  8

A


دکتر قاسمی

زبان عمومی


              شنبه              17 - 14     

B

یک شنبه              20- 17

C

دوشنبه              20- 16

E

استاد نیک پور
(کد انحصاری)

1

پنج شنبه           20 - 17

D

استاد نیک پور

زبان عمومی (مقدماتی)


1

            جمعه                  20- 17

A


استاد عرفانیان


استعداد تحصیلی

شنبه                    11 - 8

B

سه شنبه               11 - 8

C


 

برنامه کلاسهای دوره دکتری97 مجموعه مشاوره (کد2148) ترم پاییز
 دانشگاه سراسری  و آزاد

ضرایب

روز و ساعت برگزاری

نام کد

نام استاد

نام درس


4

پنج شنبه            17 - 14

A


دکتر سورانی

آمارو روش تحقیق

www.sourani.com
(انحصارا در ابن یمین)

سه شنبه           20 - 17

B

یک شنبه           17 - 14

C

4

جمعه                14 - 11

A

دکتر سیفی

نظریه های مشاوره و رواندرمانی

4

         جمعه                 17- 14

A

دکتر سیفی

روانشناسی شخصیت

شنبه                 14 - 11

B

4

پنج شنبه          12 - 8

A

دکتر یزدانی

اصول و فنون مشاوره

1

         جمعه                20- 17

A


استاد عرفانیان


استعداد تحصیلی

شنبه                 11 - 8

B

سه شنبه            11 - 8

C

1

  جمعه              11-  8

A


دکتر قاسمی


زبان عمومی


          شنبه             17 - 14     

B

یک شنبه            20- 17

C

دوشنبه              20- 16

E

استاد نیک پور
(کد انحصاری)

1

پنج شنبه           20 - 17

D

استاد نیک پور

زبان عمومی (مقدماتی)


 

برنامه کلاسهای دوره دکتری97 رشته روانشناسی تربیتی(کد2144) ترم پاییز
 دانشگاه سراسری  و آزاد

ضریب

روز و ساعت برگزاری

نام کد

نام استاد

نام درس

4

پنج شنبه            17 - 14

A


دکتر سورانی

آمارو روش تحقیق

www.sourani.com
(انحصارا در ابن یمین)

سه شنبه           20 - 17

B

یک شنبه           17 - 14

C

4

جمعه               14 - 11

A

دکتر طباطبایی

روانشناسی تربیتی و یادگیری

4

متعاقبا اعلام میگردد

A

دکتر سورانی

سنجش و اندازه گیری

4

جمعه               17 - 14

A

دکتر رحیمی

انگیزش در آموزش و پرورش

1

          جمعه                20- 17

A


استاد عرفانیان


استعداد تحصیلی

شنبه                 11 - 8

B

سه شنبه            11 - 8

C


1

  جمعه              11-  8

A


دکتر قاسمی


زبان عمومی


          شنبه                 17 - 14     

B

یک شنبه           20- 17

C

دوشنبه              20- 16

E

استاد نیک پور
(کد انحصاری)

1

پنج شنبه            20 - 17

D

استاد نیک پور

زبان عمومی (مقدماتی)برنامه کلاسهای دوره دکتری97 رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی(کد2147) ترم پاییز
 دانشگاه سراسری  و آزاد


ضرایب

روز و ساعت برگزاری

نام کد

نام استاد

نام درس

4

پنج شنبه            17 - 14

A


دکتر سورانی

آمارو روش تحقیق

www.sourani.com
(انحصارا در ابن یمین)

سه شنبه           20 - 17

B

یک شنبه           17 - 14

C

1

         جمعه                 20- 17

A


استاد عرفانیان


استعداد تحصیلی

شنبه                 11 - 8

B

سه شنبه            11 - 8

C

4

متعاقبا اعلام میشود

A

دکتر یعقوب نژاد

روانشناسی آموزش کودکان استثنایی

4

متعاقبا اعلام میشود

A

دکتر یعقوب نژاد

آسیب روانی کودک

1


 جمعه              11-  8

A


دکتر قاسمی


زبان عمومی


          شنبه                17 - 14     

B

یک شنبه           20- 17

C

دوشنبه              20- 16

E

استاد نیک پور
(کد انحصاری)

1

پنج شنبه           20 - 17

D

استاد نیک پور

زبان عمومی (مقدماتی)


اطلاعات تماس

88901622 -021 ، 88917446 -021

infoebneyamin@yahoo.com

خیابان ولیعصر - بالاتر از بهشتی نرسیده به پارک ساعی - کوچه دل افروز (وزرا) - پلاک 4

88917449 -021

گالری تصاویر
© کلیه ی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد ابن یمین می باشد