۸۸۹۱٧٤٤۹
سبد خرید
ورود اعضا
 
خانه
تلگرام
کارشناسی ارشد
دکتری
راه موفقیت در کنکور
کتابخانه الکترونیک
خانه روانشناسی
خدمات مشاوره
برنامه کلاسها
فرم خام
بسته های ـآموزشی کتاب
آزمونهای آزمایشی
کارگاه ها آموزشی

ویژگی های کلاس آمار و روش تحقیق (تدریس نکته و تست آماروروش تحقیق)

مقدمه:

آمار و روش تحقیق که در آزمونهای روانشناسی /علوم تربیتی1و2 /علوم ارتباطات/علوم پزشکی و اکثر رشته های علوم رفتاری به عنوان تنها درس تخصصی این رشته مطرح می شود بسیار سرنوشت ساز است و گاهی پاسخ صحیح دادن به یک یا دو سوال بیشتر در این درس که حدودا رتبه بین 60 الی 150 نفر و حتی بیشتر را جا به جا می کند می تواند تعیین کننده قبولی داوطلب در این آزمون باشد. کلاس ویژه آماروروش تحقیق انحصارا در موسسه ابن یمین با مشخصه های زیر برگزار می شود:

 ساعات بیشتر و هزینه ی مناسب (به لحاظ مدت زمان تدریس) نسبت به سایر موسسات 

امکان استفاده مشاوره رایگان قبل از ثبت نام و در حین دوره توسط دکتر سورانی  

نظارت و پشتیبانی تحصیلی در طول دوره توسط دکتر سورانی  

امکان استفاده از تخفیفات ویژه در صورت ثبت نام  دروس

کلاسهای رفع اشکال رایگان در پایان هر دوره

برگزاری 8 مرحله آزمونهای آزمایشی

برگزاری کلاسهای انحصاری نکته و تست موضوعی (طبقه بندی شده) آماروروش تحقیق ویژه دانشجویان درموسسه ابن یمین

نحوه تدریس درس آماروروش تحقیق برای حل تست 


سوال 1: چنانچه پژوهشگری قصد مقایسه زیر گروه های ممکن موجود در جامعه پژوهش را داشته باشد کدام یک از روش های نمونه گیری مناسب ترین است؟
الف) تصادفی ساده      ب) تصادفی طبقه ای          ج) تصادفی منظم             د) تصادفی خوشه ای

اگر در تنه سوال کلمات: نسبت، درصد، سهمیه، زیرگروهها، گروه های مشابه، ویژگی های گوناگون، ناهمگن و یا این که اصطلاح بهترین روش نمونه گیری بیان شده باشد، گزینه صحیح روش نمونه گیری طبقه ای می باشد.
 

سوال 2:  در صورتی که تغییرات متغیر وابسته تحت تاثیر متغیر مستقل قرار دارد که آزمون دارای روایی ............ باشد؟
الف) درونی              ب) بیرونی                           ج) همزمان                د) پیش بین

اگر در تنه سوال، کلمات: کنترل متغیرها، دقت، تاثیر متغیر مستقل بر وابسته، بیان شده بود، گزینه صحیح روایی درونی می باشد و با مشاهده کلمات، تعمیم پذیری، استنباط، برآورد، پیش بینی، گزینه صحیح روایی بیرونی می باشد.
 

سوال3: کدام یک از موارد زیر برای بررسی نگرش و نظرات مردم نسبت به یک موضوع خاص مناسب است؟
الف) روش تحقیق موردی                                             ب) روش تحقیق تداومی
ج) روش تحقیق همبستگی                                           د) روش تحقیق توصیفی
اگر در تنه سوال کلمات: نگرش، نظرات، عقاید، دیدگاه، گزارش، را مشاهده نمودید گزینه صحیح روش تحقیق توصیفی می باشد

سوال4: کدام یک از آزمونهای زیر در تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده به وسیله طرح کنترل نابرابر مناسبتر است؟

الف)آزمون Tبا اندازه گیری های مکرر                              ب) Tدر گروهی مستقل

ج)تجزیه و تحلیل واریانس                                                  د)تحلیل کواریانس

اگر در تنه سوال اشاره به کلمات پیش آزمون ،کنترل ،پس آزمون ،مناسبترین آزمون آماری شده بود گزینه صحیح تحلیل کواریانس می باشد

 

اطلاعات تماس

88901622 -021 ، 88917446 -021

infoebneyamin@yahoo.com

خیابان ولیعصر - بالاتر از بهشتی نرسیده به پارک ساعی - کوچه دل افروز (وزرا) - پلاک 4

88917449 -021

گالری تصاویر
© کلیه ی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد ابن یمین می باشد