۸۸۹۱٧٤٤۹
سبد خرید
ورود اعضا
 
خانه
تلگرام
کارشناسی ارشد
دکتری
فرم های خام
راه موفقیت در کنکور
کتابخانه الکترونیک
برنامه کلاس ها
خانه روانشناسی
خدمات مشاوره

برنامه کلاسهای آمادگی آزمون کارشناسی ارشد 97 (ترم پاییز 96)

برنامه کلاسهای دوره کارشناسی ارشد 97 روانشناسی عمومی و بالینی  (کد1133)  ترم پاییز

سرفصل

عنوان درس

نام استاد

نام کد

روزهای برگزاری

مباحث دوره کارشناسی ارشد

آمار و روش تحقیق
(انحصارا در ابن یمین) www.sourani.com

دکتر سورانی

A

 

پنج شنبه              20  - 17

B

سه شنبه              17  - 14

زبان تخصصی

دکتر سیفی

A

پنج شنبه             17  - 14

B

سه شنبه             20  - 17

فیزیولوژی و انگیزش و هیجان

دکتر دریاافزون

A

جمعه                     11 - 8

روانشناسی رشد

دکتر رحیمی

A

پنج شنبه              11  - 8

B

چهار شنبه           17  - 14

آسیب شناسی روانی (مرضی)

دکتر رحیمی

A

پنج شنبه             14  - 11

دکتر  یعقوب نژاد

B

جمعه                  16  - 14

روانشناسی بالینی

دکتر رحیمی

A

جمعه                  14  - 11

روانشناسی عمومی

دکتر منوچهری

A

جمعه                20  - 17

علم النفس

دکتر فرهمند

A

پنج شنبه          19:30  - 17:30

B

چهار شنبه           20  - 17

برنامه کلاسهای دوره کارشناسی ارشد 97 مشاوره (کد 1134) ترم پاییز

سرفصل

عنوان درس

نام استاد

نام کد

روزهای برگزاری

مباحث دوره کارشناسی ارشد

آمار و روش تحقیق
(انحصارا در ابن یمین) www.sourani.com

دکتر سورانی

 

A

پنج شنبه              20  - 17

B

سه شنبه              17  - 14

زبان تخصصی

دکتر سیفی

A

پنج شنبه             17  - 14

B

سه شنبه             20  - 17

کاربرد آزمونها

دکتر شعبانی

A

جمعه                 11  - 8

نظریه های رواندرمانی

دکتر سیفی

A

پنج شنبه          14  - 11

روانشناسی شخصیت

دکتر سیفی

A

پنج شنبه          14  - 11

مبانی و فنون مشاوره

دکتر یزدانی

A

چهار شنبه        20  - 16

برنامه کلاسهای دوره کارشناسی ارشد 97 روانشناسی تربیتی  (کد1133)  ترم پاییز

سرفصل

عنوان درس

نام استاد

نام کد

روزهای برگزاری

مباحث دوره کارشناسی ارشد

آمار و روش تحقیق
(انحصارا در ابن یمین) www.sourani.com

دکتر سورانی

 

A

 

پنج شنبه              20  - 17

B

سه شنبه              17  - 14

زبان تخصصی

دکتر سیفی

A

پنج شنبه             17  - 14

B

سه شنبه             20  - 17

روانشناسی رشد

دکتر رحیمی

A

پنج شنبه              11  - 8

B

چهار شنبه           17  - 14

روانشناسی عمومی

دکتر منوچهری

A

جمعه                20  - 17

روانشناسی تربیتی

دکتر طباطبایی/

دکتر رحیمی

A

جمعه             17  - 14

برنامه کلاسهای دوره کارشناسی ارشد 97 روانشناسی کودکان استثنائی ترم پاییز

سرفصل

عنوان درس

نام استاد

نام کد

روزهای برگزاری

مباحث دوره کارشناسی ارشد

آمار و روش تحقیق
(انحصارا در ابن یمین) www.sourani.com

دکتر سورانی

 

A

 

پنج شنبه              20  - 17

B

سه شنبه              17  - 14

زبان تخصصی

دکتر سیفی

A

پنج شنبه             17  - 14

B

سه شنبه             20  - 17

روانشناسی رشد

دکتر رحیمی

A

پنج شنبه              11  - 8

B

چهار شنبه           17  - 14

کودکان استثنایی

دکتر یعقوب نژاد

A

متعاقبا اعلام میگردد

روانشناسی تربیتی

دکتر طباطبایی/

دکتر رحیمی

A

جمعه                17  - 14

روانشناسی عمومی

دکتر منوچهری

A

جمعه                20  - 17

سنجش و اندازه گیری

دکتر سورانی

A

متعاقبا اعلام میگردد

 

اطلاعات تماس

88901622 -021 ، 88917446 -021

infoebneyamin@yahoo.com

خیابان ولیعصر - بالاتر از بهشتی نرسیده به پارک ساعی - کوچه دل افروز (وزرا) - پلاک 4

88917449 -021

گالری تصاویر
© کلیه ی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد ابن یمین می باشد